I norra Sverige finns stora möjligheter

Expansionen vi ser i norra Sverige är större än någonsin tidigare. Just nu satsas stort på industriell verksamhet och grön energi, satsningar som kräver stora mängder personal.

Behörig personal inom industri har ett stort försprång och unika möjligheter att skapa sig ett bra liv i Norrland. Utöver de välbetalda jobben kan Norrland locka med såväl storslagen natur som pulserade stadskärnor.

Var med i utvecklingen

Att arbeta i väletablerade, svenska bolag innebär lagstadgad trygghet ifråga om semesterersättning, VAB och kollektivavtal. Att arbeta som inhyrd personal innebär samma typer av fördelar.

Genom en anställning hos Externa hyrs du ut till en och samma arbetsgivare under en längre period och många av våra konsulter blir tillsvidareanställda hos kunderna de hyrs ut till.

Stark tillväxt ger trygga jobb

De företag som etablerar sig i norra Sverige drivs av ett gynnsamt klimat och stark miljöaspekt. Utbyggnaden av vind- och vattenkraft i Norrland har gjort elproduktionen i regionen helt fossilfri för generationer framåt.

För verksamheter som kräver stora mängder el och kyla kommer Norrland fortsatt att vara ett intressant mål för etablering och investeringar. Framtiden ser ljus ut för Norrland som industriregion.

Svenska rättigheter

Som anställd i ett svenskt bolag åtnjuter du en mängd rättigheter som gör livet lite enklare och mer bekvämt. Betald semester, föräldraledighet, övertidsersättning och facklig verksamhet är några exempel.

När du arbetar med oss så är du anställd av Externa och vi hjälper dig med sånt som rör din flytt. Vi bistår med hjälp att hitta bostad, aktiviteter såväl som administrativ hjälp, till exempel vid myndighetskontakter.

Norrlands industri i
starkt expansiv fas

20% befolkningsökning

Den satsning som sker i Norrland just nu är en av de största i modern tid. Satsningar på fossilfritt stål och elbilar driver på utvecklingen som regeringen beräknar kommer leda till en befolkningsökning på drygt 20% i Sverige två nordligaste kommuner.

Utvecklar boende, skolor och butiker

Just nu arbetar kommunerna för att skapa plats åt alla nya människor som planeras flytta in. Utöver behovet av arbetskraft kommer verksamheter att förändras från grunden och behov av skolor, förskolor, vård och omsorg kommer att öka. Det här gör att möjligheterna att skapa sig ett nytt liv med arbete för sin partner är god. Det kommer att skapas behov av arbetskraft i en rad branscher.

Vi har 20 år i branschen

Vi bakom Externa har arbetat med rekrytering i mer än 20 år och har god kontakt med alla större aktörer i området. Tillsammans med vår lokalkännedom och kontaktnät har vi en unik position att erbjuda trygga, välbetalda jobb i givande miljöer.

Vi finns här för dig

Ta kontakt med oss så börjar vi processen som kan leda till ett nytt kapitel i ditt liv. Har du utbildning, erfarenhet och en vilja att arbeta är vi rätt val för dig. Norrland kommer att välkomna dig med öppna armar.

Jobba med Externa

Vi erbjuder stabila jobb på några av Norra Sveriges största arbetsplatser. Vi är behjälpliga med dig med boendefrågor, utbildning och gemenskap. Hos oss arbetar alla medarbetare under kollektivavtal.

Fördelar.

Specialister på bygg, industri och transport i Norra Sverige

Kollektivavtal och försäkringar

Hjälp med bostadsfrågor, myndigheter etc.

Långa uppdrag i stora företag