Lärarledda utbildningar för marknadens behov

Dessa utbildningar kan bokas för gurpper eller enskilda personer. Hoppa på en kurs om den genomförs nära dig, se datum nedan.

Du kan också beställa utbildning hos er – då tar vi med oss verktyg, kursmaterial och allt annat som krävs för att utbilda er på plats.

Röjsågskörkort RA
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert och ergonomiskt sätt använda röjmotorsåg vid diverse vanligt förekommande arbeten.
Pris: 3 200:-
Läs mer & boka
Motorsågskörkort
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid sågarbeten. Kursen finns i A-E beroende på hur avancerad sågning det gäller.
Pris: 3 200:-
Läs mer & boka
Bättre arbetsmiljö, grundutbildning (BAM)
För att bättre möta framtidens behov och krav behöver alla medarbetare ha grundläggande arbetsmiljökunskaper.
Pris: 3 950:-
Läs mer & boka
Fallskydd
Grundkurs i användande av fallskydd. Vi går igenom vilka lagar och förordningar som gäller för arbete på hög höjd. Utbildningen innefattar både teoretiska och praktiska moment.
Pris: 2 750:-
Läs mer & boka
Brandfarliga arbeten
Syftet med kursen är att ge kunskaper om hur man skapar en säker arbetsplats vid ”heta arbeten”.
Pris: 2 700:-
Läs mer & boka
Truckutbildning (enl. TLP10 Truckläroplanen)
För att få köra truck krävs det att truckföraren har genomgått en dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning och har ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.
Pris: 3 900:-
Läs mer & boka
Mobila arbetsplattformar
Utbildningen är en 8 timmars utbildning, upplagd med 4 tim teori och 4 tim praktik. I den praktiska delen ingår maskingenomgång och körträning.
Pris: 2 750:-
Läs mer & boka
Tilläggsutbildning om väderskydd
Kursen är till för dig som bygger eller leder arbete med väderskydd där Arbetsmiljöverkets krav är Tilläggsutbildning om väderskydd enligt AFS 2013:4.
Pris: 7 000:-
Läs mer & boka
Särskild ställningsutbildning
Särskild utbildning är en 80 timmars utbildning, 48 timmar lärarledd- och 32 tim hemstudier.
Pris: 10 900:-
Läs mer & boka
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
Lag, förordning och föreskrifter, hur hänger det ihop i ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)?
Pris: 9 900:-
Läs mer & boka
Allmän ställningsutbildning
Alla som arbetar med ställningar, arbetsledare och andra som bör känna till säkerhetskraven för arbetet.
Pris: 2 750:-
Läs mer & boka
Säkra lyft
Genom att känna till lagar, föreskrifter och standarder kan du planera och utföra lyftarbetet på ett säkert sätt.
Pris: 2 150:-
Läs mer & boka
Traversutbildning
Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last.
Pris: 3 900:-
Läs mer & boka

Kommande utbildningstillfällen

Vi genomför lärarledda utbildningar i hela Sverige. Hoppa på en av dessa eller boka din egna utbildning.

För fler datum och platser, klicka på respektive utbildning.


Utbildningar där du är

Vi genomför kundanpassade utbildingar på alla orter i Sverige. Ta kontakt med oss så sätter vi upp ett datum för din grupp.