Jobb inom bygg, industri och transport i Norrland

Vi har en lång erfarenhet av rekrytering och utbildning som sträcker sig 20 år tillbaka i tiden. Externa bildades utifrån behovet av en leverantör av personal och utbildningstjänster inom bygg industri och transportsektorn.

Genom att vi specialicerat oss har vi bred förståelse för branschernas specifika utmaningar och förutsättningar. Kompetens, trygghet och support genomsyrar hela vår verksamhet.

Vår huvudsakliga marknad är norra Sverige men vi arbetar i hela landet. Externa har sedan starten arbetat med digitala processer som har förenklat för våra kunder. Pandemiåret 2020 innebar en stor förändring i hela samhället. För vår del blev det startskottet för utvecklingen av en egen digital utbildningsplattform, något vi idag är ensamma om i norra Sverige. Utbildningsföretaget Nikor AB förvärvades som en del i satsningen på digitala utbildningar. Lanseringen av plattformen sker under senare delen av 2021.

Trygghet som värdegrund

Trygghet genomsyrar hela vår verksamhet. Vi står för schyssta villkor åt alla håll och värnar om att såväl arbetsplatsen som arbetstagare ska vara en trygg grund att stå på. Vi tummar inte på säkerheten och alla medarbetare är anslutna till kollektivavtal med relevanta försäkringar och utbildningar. Vi är säkra på att detta ger bästa möjliga utfall för alla parter.

Vi vill erbjuda den bästa personalen

Utbildad, behörig personalstyrka

Som leverantör av kompetens verkar vi för långsiktiga relationer med både företag och arbetare. Det här innebär i praktiken att företag kan känna sig säkra i att anlitad personal är väl lämpade att utföra sina jobb samt vill och kan stanna länge.

Långa uppdrag

Vi erbjuder våra tjänster till företag och arbetstagare som vill och kan stanna länge. Därför erbjuder vi arbetstagaren service ifråga om hjälp med boende, pappersarbete och gemenskap. Ur arbetsgivarnas perspektiv tar vi hand om rekryteringsprocessen och säkerställer att rätt kompetens förmedlas.

Motivation

Gemenskap, trygghet och utveckling är viktiga aspekter av välmående och vår ambition är att erbjuda detta till alla parter. För arbetaren som kommer till en ny miljö ska inte arbetet vara det enda vi står till tjänst med. Vi arbetar med olika former av gemenskap, hjälp med bostadssituationen, sociala aktiviteter och friluftsliv.

Vidareutbildning

Utbildning är en stor del av vår verksamhet och vi erbjuder såväl lärarledda utbildningar som digitala utbildningar. Det gör att vi snabbt kan matcha kompetenskrav och vidareutbilda våra egna såväl som företagens personal gentemot branschens krav och önskemål.

Vi står stabilt på tre ben

Hitta nytt jobb

Sök nya utmaningar där möjligheterna finns. Vi verkar i första hand i norra Sverige, en expanderande marknad. 

Hitta ny personal

Vi står för rekryteringsprocessen och levererar utbildad personal som kommit för att bidra till tillväxt.

Utbildningar

Våra utbildningar matchar marknadens behov och utförs digitalt och lärarlett där ni finns.

Specialister på arbetskraft till Norrlands industri

Vi värdesätter trygghet, kvalitet och flexibilitet och ställer höga krav på både arbetskraft och arbetsgivare. Det har gjort oss till ett av de mest rekommenderade kompetensbolagen i norra Sverige.

Några exempel på kunder och arbetsplatser där våra medarbetare finns: