Rätt person på rätt plats

Vi är en partner för företag som är i behov av kompetens. Vi står för leverans av kompetenta medarbetare inom bygg, industri och transport.

Vi ansvarar för hela rekryteringsprocessen vilket innebär att vi genomför intervjuer, kontroller och matchning mot era önskemål och krav. Möjlighet att testa och byta ut personal under processen skapar också en bättre flexibilitet. Ett samarbete med oss innebär att kunden kan fokusera på kärnverksamheten och undviker en i många fall tidsödande och kostsam process med osäker utgång. Vi eftersträvar långsiktiga kundrelationer där alla parter känner sig nöjda.

Tveka inte att kontakta oss med ditt önskemål så matchar vi mot vår kompetensbank och hittar ert nya arbetslag.

Endast kompetent personal

Vi ställer höga krav och tummar aldrig på kompetensnivån hos våra medarbetare. Vi värdesätter långsiktighet hos alla parter. Ambitionen är att leverera kvalitetssäkrad personal som kan och vill vara en viktig tillgång i er verksamhet även på längre sikt.

Noga utvalda medarbetare

Vi genomför en omfattande gallringsprocess för att ta fram personal med rätt kompetens. Vi är säkra på vår process och därför debiterar vi ingen startavgift och ni kan alltid avsluta avtalet inom 10 dagar.

Långsiktiga relationer

Vi erbjuder våra tjänster för företag i behov av arbetskraft till framförallt långsiktiga projekt. Ni kan räkna med att vi levererar utbildad och behörig personal som är där för att arbeta. Vi tror på långsiktiga relationer som bygger på en förtroendebaserad transparens där den gemensamma framgången är i fokus. En bra affärsrelation ska enligt oss göra alla parter till vinnare.

Branschkännedom

Vi är specialiserade med bred erfarenhet och stor kännedom av behoven som finns inom de branscher vi verkar.

Höga krav

Vi levererar kompetent personal som bidrar till tillväxt. Vi står för gallringsprocessen och säkerställer kunskap och erfarenhet.

Hyr först – anställ sen

Hyr först och anställ sedan om du känner dig nöjd med kandidaten. Inga startavgifter eller krav på anställning.

Fördelar

10 dagars uppsägningstid

Ingen startavgift

Träffa personalen innan