Brandfarliga arbeten

Syftet med kursen är att ge kunskaper om hur man skapar en säker arbetsplats vid ”Brandfarliga arbeten”. Hur riskerna för brands uppkomst minimeras samt hur konsekvenserna begränsas till följd av brand om sådan trots vidtagna säkerhetsåtgärder uppstår.

Samtliga deltagare ska ges kunskaper som ger behörighet att ansvara för-, bevaka samt utföra ”Brandfarliga heta arbeten”. Certifikat för heta arbeten utfärdas till samtliga deltagare efter genomförd kurs och godkännande av Svenska brandsäkerhetsföretagen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som utför ”heta arbeten”. Med ”heta arbeten” avses alla jobb som utförs med verktyg som förorsakar uppvärmning eller gnistbildning. Exempel på sådana arbeten är svetsning, lödning, skärbränning och rondellslipning.

Kursbeskrivning

Kursen är utformad enligt Svenska brandsäkerhetsföretagens föreskrifter och består av både teoretiska och praktiska moment.

Utbildningsinnehåll

  • Definition – Heta Arbeten
  • Brandteori – Orsakerna till brands uppkomst och förlopp
  • Organisation vid heta arbeten
  • Lagar och föreskrifter
  • Brandförebyggande åtgärder
  • Riskmiljöer
  • Släckmedel och släckteknik
  • Praktisk övning i brandsläckning

Kurslängd: Kursen omfattar en heldag. (Certifikat är giltigt i 5 år.)

Brandfarliga arbeten

Samtliga deltagare ska ges kunskaper som ger behörighet att ansvara för-, bevaka samt utföra ”heta arbeten”. Certifikat för heta arbeten utfärdas till samtliga deltagare efter genomförd kurs och godkännande av Svenska brandskyddsföreningen.


Pris 2 700 kr

Denna utbildning kanske finns tillgänglig som onlineutbildning. Besök portalen.

Utbildningstillfällen

Luleå2022-03-23
Skellefteå 2022-04-01
Umeå2022-04-08
Sundsvall2022-04-14

Kommande utbildningstillfällen.

Vi genomför lärarledda utbildningar i hela Sverige. Hoppa på en av dessa eller boka din egna utbildning.

Utbildning/kursPlatsDatumPlatser kvar
Brandfarliga arbetenLuleå2022-03-2312
Brandfarliga arbetenSkellefteå 2022-04-016
Brandfarliga arbetenUmeå2022-04-0810
Brandfarliga arbetenSundsvall2022-04-1415

Anmälan.

Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig inom 24 timmar med mer info och prisuppgift. Tänk på att vi behöver minst 2 dagar på oss för att förbereda kurserna, vilket gör att det inte går att boka en kurs med kortare varsel än så.

Utbildningar där du är.

Vi genomför kundanpassade utbildningar på alla orter i Sverige. Ta kontakt med oss så sätter vi upp ett datum för din grupp.