Motorsågskörkort

Nivå A, Motorsågning, utbildning 1 dag

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippat med användning av motorsågen enligt ovan. (genom t.ex. berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:1)
 • Färdigheter att starta och hantera den startade motorsågen på ett säkert sätt.
 • Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.
 • Färdighet att utföra daglig skötsel inklusive filning av sågkedjan.
 • Kunskaper och färdigheter att utföra kontroller av såg och skyddsutrustning som krävs för säker och korrekt funktion.
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grundutbildning 2 dagar

Syfte och mål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid normalt skogsarbete och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. resterande berörda delar i sammanfattning av AFS 2012:1)
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”normala” träd av varierande storlek med god kontroll och säkerhet. (upp till max dubbla svärdslängden, ca 65 cm stubbdiameter vid 13″ svärd)
 • Kunskaper och färdigheter att använda olika vanliga fällhjälpmedel. (minst brytjärn/trampjärn, kilar och kanske även slana med piggar)
 • Kunskaper och färdigheter att kvista och kapa fällda träd på ett för säkerheten och arbetsbelastningen bra sätt.
 • Kännedom om de speciella risker som är förknippat med vindfällda träd, fastfällda träd och stammar i spänn liksom översiktlig kännedom om några vanliga arbetsmetoder. (Vrida ner träd med brytjärn/vändband, baxa träd bakåt med massavedbit, rotvältor, kap i måttlig spänning inkl. sågning från två håll och riskområden)
 • Kunskaper och färdigheter att använda och vårda tillbehör som lyftsax, lyftkrok och måttband.
 • Kunskaper och attityder där säkerheten prioriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts (för svåra och farliga i förhållande till egen kunskap och kompetens).

Motorsågskörkort C, Trädfällning, avancerad utbildning 2 dagar

Syfte och mål

Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och fällningshjälpmedel vid svåra och riskfyllda arbeten i samband med skogsarbete såsom fällning av svåra träd, nertagning av svårt fastfällda träd och tillvaratagande av vindfällda träd.

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid avancerat skogsarbete enligt ovan och de risker som är förknippade med användningen. (Genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:1.)
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra trädfällning av ”svåra” träd med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om vilka möjligheter som finns att öka säkerheten genom att välja lämplig(t) fällmetod/fällredskap samt utnyttja olika typer av åtgärder/säkringar vid särskilt känsliga fällningar som vid ledningar, vägar och hus.
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning och tillvaratagande av fastfällda träd och träd som skadats genom t.ex. vindfällning och snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med motorsåg. God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder.
 • Observera att det i samband med omfattande uppröjningsarbeten av stormfälld skog på normal skogsmark krävs kompletterande utbildning med repetition och instruktioner om aktuella arbetsmetoder och säkerhetsutrustningar.
 • Kunskaper och färdigheter att använda olika kraftfulla fällhjälpmedel som vinsch, fällriktare, flera kilar i bredd och i flera lager.
 • Kunskaper och färdigheter att fälla, kvista och kapa trädstammar och grenar i spänn på ett säkert sätt.

Förkunskaper

Motorsågskörkort nivå AB samt 80 tim praktik


Motorsågskörkort D, Linjearbete, utbildning 1-2 dagar

Syfte och mål

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för normal avancerad trädfällning, nivå C (alternativt nivå S), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg, olika former av stång- eller kastsågar och specialhjälpmedel vid uppröjning av skadade träd och grenar på luftburna ledningar.

 • Kunskaper om gällande säkerhetsbestämmelser vid användning av kedjemotorsåg vid arbete enligt ovan och de risker som är förknippade med användningen. (Genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:1.
 • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjningsarbete vid luftburna ledningar i samband med t.ex. stormfällningar eller snöbrott med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med manuella eller motormanuella metoder.
 • God kännedom om tillgängliga arbetsmetoder och hjälpmedel samt kunskaper och färdigheter att använda olika hjälpmedel som vinsch och stångsåg samt god kännedom om de risker som är förknippade med användningen.
 • Kunskaper och färdigheter att med hjälp av lämplig utrustning jobba säkert i mörker och dåligt väder.

Förkunskaper

 • Motorsågskörkort nivå C (alternativt nivå S) samt godkänd ESA-utbildning.

Motorsågskörkort E, Trädbeskärning/Skylift, utbildning 1 dag.

Syfte och mål

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver kunskaper för grundläggande motorsågning och trädfällning (nivå AB), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och handsåg vid trädbeskäring och sektionsvis träddemontering från mobil eller stationär arbetsplattform.

Observera att kunskap om hantering av själva arbetsplattformen är ett förkunskapskrav. Observera även att de biologiska och estetiska aspekterna kring trädbeskärning inte ingår.

 • Kunskaper om de regler som gäller vid motorsågsarbete från arbetsplattform och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex berörda dela i AFS 2012:1)
 • Kunskaper om färdigheter att planera och genomföra trädbeskärning eller träddemontering från arbetsplattform med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras från aktuell arbetsplattform med motormanuella metoder.
 • Kunskaper att välja lämplig arbetsplattform och övrigt utrustning inklusive skyddsutrustning.
 • God kunskap om vanliga kaptekniker och säkringar för att kontrollera fallet på grenar och trädtopp.

Förkunskaper

Motorsågskörkort nivå AB samt skyliftutbildning.

Med reservation för eventuella ändringar.

Motorsågskörkort

Färdigheter att såga kontrollerat med dragande och skjutande kedja samt att kunna göra s.k. instick. Tekniker för att stödja och avlasta sågen mot kroppen etc. Kännedom om lämpliga metoder för vedkapning.


Pris 3 200 kr

Denna utbildning kanske finns tillgänglig som onlineutbildning. Besök portalen.

Utbildningstillfällen

Sundsvall2022-04-15
Luleå2022-05-20

Kommande utbildningstillfällen.

Vi genomför lärarledda utbildningar i hela Sverige. Hoppa på en av dessa eller boka din egna utbildning.

Utbildning/kursPlatsDatumPlatser kvar
MotorsågskörkortSundsvall2022-04-156
MotorsågskörkortLuleå2022-05-2010

Anmälan.

Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig inom 24 timmar med mer info och prisuppgift. Tänk på att vi behöver minst 2 dagar på oss för att förbereda kurserna, vilket gör att det inte går att boka en kurs med kortare varsel än så.

Utbildningar där du är.

Vi genomför kundanpassade utbildningar på alla orter i Sverige. Ta kontakt med oss så sätter vi upp ett datum för din grupp.