Särskild ställningsutbildning

Från 1 juli 2006 är det krav på utbildning för dem som ändrar, monterar eller demonterar byggnadsställningar. Särskild utbildning är en 80 timmars utbildning, 48 timmar lärarledd- och 32 tim hemstudier. Kursen är uppdelad på till två kurstillfällen, 2+4 dagar med ca 3-4 veckors mellanrum. Särskild utbildning ger behörighet att montera, demontera och ändra i ställningar över 9m.

Kursinnehåll

Ställningstyper

 • Systemställningar
 • Rör och koppling
 • Ramställningar
 • Rullställningar
 • Arbetsplattformar
 • Tillträdesleder
 • Lastklasser

Mål

 • Ge deltagarna god kännedom om de ställningstyper som förekommer på marknaden.
 • Ge deltagaren förståelse för vilken typ av ställning som passar bäst för olika sorters arbeten.
 • Ge deltagaren kunskap om olika ställningars kapacitet (möjligheter, belastning, funktion)

Förankringar

Olika typer av förankringar och olika material vid infästningspunkter.

Mål

 • Känna till förekommande förankringar som finns på marknaden.
 • Förstå infästningarnas egenskaper och hållfasthet (olika väggmaterial mm).
 • Kunna göra förankrings beräkningar på inklädd och oinklädd ställning.

Vindlaster/lastberäkna

Beräkning egenvikt, spirlaster, konsoler och Fackverksbalkar.

Mål

 • Känna till vilka laster som påverkar en ställning.
 • Förstå skillnaden och innebörden i begreppen utbredd- och punktlast.

Ritningsläsning

 • Skalor, måttsättning, projektioner och symboler
 • Plan- och fasadritning
 • Inritning av ställning på plan- och fasadritning

Mål

Deltagaren ska förstå plan- och fasadritning med dess symboler, samt kunna rita in en ställning i rätt skala och göra en materialspecifikation.

Lyftanordningar

 • Lyftredskap
 • Stroppning och signaler till kranförare

Mål

Ha kännedom om lämpliga lyfthjälpmedel och kunna koppla material och ge rätt signaler till kranförare.

AFS 2013:4 Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnadsställningar

Innehåll

AFS 2013:4 Tillståndsansökan, kommun, vägverket, polisen.

Mål

Känna till och förstå innebörden av AFS 1990:12 och hur man söker olika myndighetstillstånd.

Arbetsmiljö/säkerhet

Innehåll

 • Risker för kroppen vid olika belastningar
 • Säkerhet

Mål

 • Lära sig lyfta rätt för att undvika förslitningsskador.
 • Planera och genomföra montering, ändring och demontering av byggnadsställningar på ett säkert sätt.

Utbildningar sker i samarbete med Nikor.
Med reservation för eventuella ändringar.

Särskild ställningsutbildning

Från 1 juli 2006 är det krav på utbildning för dem som ändrar, monterar eller demonterar byggnadsställningar. Kursen är uppdelad på till två kurstillfällen, 2+4 dagar med ca 3-4 veckors mellanrum. Särskild utbildning ger behörighet att montera, demontera och ändra i ställningar över 9m.


Pris 10 900 kr

Denna utbildning kanske finns tillgänglig som onlineutbildning. Besök portalen.

Utbildningstillfällen

Stockholm2022-01-24

Kommande utbildningstillfällen.

Vi genomför lärarledda utbildningar i hela Sverige. Hoppa på en av dessa eller boka din egna utbildning.

Utbildning/kursPlatsDatumPlatser kvar
Särskild ställningsutbildningStockholm2022-01-2412

Anmälan.

Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig inom 24 timmar med mer info och prisuppgift. Tänk på att vi behöver minst 2 dagar på oss för att förbereda kurserna, vilket gör att det inte går att boka en kurs med kortare varsel än så.

Utbildningar där du är.

Vi genomför kundanpassade utbildningar på alla orter i Sverige. Ta kontakt med oss så sätter vi upp ett datum för din grupp.