Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Lag, förordning och föreskrifter, hur hänger det ihop i ert systematiska arbetsmiljöarbete (SAM)?

Samverkan

Arbetsmiljön är allas ansvar – övervaka, utreda och åtgärda. Vem förväntas göra VAD och HUR?

Rollerna

Chef, medarbetare och skyddsombud. Vad är det som skiljer rollerna åt i vardagens arbetsmiljö?

Riskkälla

Valet bör alltid vara att ligga steget före för att eliminera riskerna. Hur bra är vi på att hitta riskkällan?

Risker

En del risker kommer alltid att finnas kvar beroende på vilken verksamheten är. Det behövs kunskap för att se konsekvenserna av riskerna och skapa verksamma rutiner.

Tillbud och olyckor

Ibland händer det som inte får hända. Har ni praktiska rutiner för att både snabbt kunna agera och se till att det inte händer igen.

Genomförande

Utbildningen är på två dagar där alla ovanstående frågor behandlas. Deltagarna jobbar i vårt digitala verktyg och med det egna företagets miljöfrågor. Efter utbildningsdagarna har deltagarna fått alla nödvändiga kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete och ett fungerade verktyg som man direkt kan implementera i det egna företaget.

Med reservation för eventuella ändringar

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Utbildningen är på två dagar där alla ovanstående frågor behandlas. Deltagarna jobbar i vårt digitala verktyg och med det egna företagets miljöfrågor. Efter utbildningsdagarna har deltagarna fått alla nödvändiga kunskaper om systematiskt arbetsmiljöarbete och ett fungerade verktyg som man direkt kan implementera i det egna företaget.


Pris 9 900 kr

Denna utbildning kanske finns tillgänglig som onlineutbildning. Besök portalen.

Utbildningstillfällen

Luleå2021-01-24

Kommande utbildningstillfällen.

Vi genomför lärarledda utbildningar i hela Sverige. Hoppa på en av dessa eller boka din egna utbildning.

Utbildning/kursPlatsDatumPlatser kvar
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)Luleå2021-01-2410

Anmälan.

Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig inom 24 timmar med mer info och prisuppgift. Tänk på att vi behöver minst 2 dagar på oss för att förbereda kurserna, vilket gör att det inte går att boka en kurs med kortare varsel än så.

Utbildningar där du är.

Vi genomför kundanpassade utbildningar på alla orter i Sverige. Ta kontakt med oss så sätter vi upp ett datum för din grupp.