Tilläggsutbildning om väderskydd

Kursen är till för dig som bygger eller leder arbete med väderskydd där Arbetsmiljöverkets krav är Tilläggsutbildning om väderskydd enligt AFS 2013:4.

Förkunskaper

Observera att för denna tilläggsutbildning krävs ”Särskild utbildning om ställningar” som grund. För deltagare som genomgått särskild utbildning om ställningar genom Nikor har vi dessa uppgifter, för deltagare som genomfört utbildningen genom annan utbildningsgivare ska detta verifieras med utbildningsbevis.

Den som genomgått Externas tilläggsutbildning om väderskydd med godkänt resultat erhåller Externas utbildningsbevis.

Ämnesområden som avhandlas i kursplanen:

  • Regler för väderskydd
  • Principer för uppförande
  • Väderskyddstyper
  • Kombinationer väderskydd och ställning
  • Lyftanordningar och andra hjälpmedel
  • Arbetsmiljö – Säkerhet

Kurslängd: 24 timmar

Med reservation för eventuella ändringar.

Tilläggsutbildning om väderskydd

Observera att för denna tilläggsutbildning krävs ”Särskild utbildning om ställningar” som grund. För deltagare som genomgått särskild utbildning om ställningar genom Nikor har vi dessa uppgifter, för deltagare som genomfört utbildningen genom annan utbildningsgivare ska detta verifieras med utbildningsbevis.


Pris 7 000 kr

Denna utbildning kanske finns tillgänglig som onlineutbildning. Besök portalen.

Utbildningstillfällen

Stockholm2021-02-21

Kommande utbildningstillfällen.

Vi genomför lärarledda utbildningar i hela Sverige. Hoppa på en av dessa eller boka din egna utbildning.

Utbildning/kursPlatsDatumPlatser kvar
Tilläggsutbildning om väderskyddStockholm2021-02-2112

Anmälan.

Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig inom 24 timmar med mer info och prisuppgift. Tänk på att vi behöver minst 2 dagar på oss för att förbereda kurserna, vilket gör att det inte går att boka en kurs med kortare varsel än så.

Utbildningar där du är.

Vi genomför kundanpassade utbildningar på alla orter i Sverige. Ta kontakt med oss så sätter vi upp ett datum för din grupp.