Traversutbildning

Målet med utbildningen är att deltagaren på ett säkert och ekonomiskt sätt ska kunna framföra traverskran och förebygga skador på människor, maskiner och last.

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs för att kunna utföra sitt arbete på ett sätt som förebygger ohälsa och olycksfall. Utbildningens syfte är att uppfylla kraven i AFS 2006:6.

Innehåll

  • Personlig skyddsutrustning
  • Lyftinrättningar
  • Säkerhetsföreskrifter
  • Lyftredskap, dimensions- och belastningstabeller
  • Koppling av last, provlyft, manöverdon, skyltar och symboler
  • Kontroll av högsta belastning, lastens vikt, redskapets lastförmåga
  • Upphäva svängning genom körning
  • Körning efter signal från signalman
  • Lossa last
  • Slutprov – teoretiskt & praktiskt

Deltagaren får också information om gällande föreskrifter vid personlyft med kran och vad som gäller vid besiktning, revisionsbesiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll av lyftinrättningen.

Traversutbildning

Deltagaren får också information om gällande föreskrifter vid personlyft med kran och vad som gäller vid besiktning, revisionsbesiktning, fortlöpande tillsyn och funktionskontroll av lyftinrättningen.


Pris 3 900 kr

Denna utbildning kanske finns tillgänglig som onlineutbildning. Besök portalen.

Utbildningstillfällen

Malmö2021-08-12
Jönköping2021-08-13
Åmål2021-08-14
Göteborg2021-08-15
Åkarp2021-11-20

Kommande utbildningstillfällen.

Vi genomför lärarledda utbildningar i hela Sverige. Hoppa på en av dessa eller boka din egna utbildning.

Utbildning/kursPlatsDatumPlatser kvar
TraversutbildningMalmö2021-08-124
TraversutbildningJönköping2021-08-138
TraversutbildningÅmål2021-08-141
TraversutbildningGöteborg2021-08-156
TraversutbildningÅkarp2021-11-2010

Anmälan.

Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig inom 24 timmar med mer info och prisuppgift. Tänk på att vi behöver minst 2 dagar på oss för att förbereda kurserna, vilket gör att det inte går att boka en kurs med kortare varsel än så.

Utbildningar där du är.

Vi genomför kundanpassade utbildningar på alla orter i Sverige. Ta kontakt med oss så sätter vi upp ett datum för din grupp.