Truckutbildning (enl. TLP10 Truckläroplanen)

Externa truckförarutbildningar följer Truckläroplan 10 (TLP 10). Vi erbjuder utbildningar för truckkort A, B, C och D. Genomförd och godkänd utbildning ger föraren ett utbildningsbevis. Sedan 1 juli 2007 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar.

För att få köra truck krävs det att truckföraren har genomgått en dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning och har ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren.

Klass A

 • Hemstudier + Teori och praktik 1 dag
 • A-utbildning omfattar låglyftande plocktruck, ledstaplare (med eller utan åkplatta), låglyftande åktruck(stående eller sittande), låglyftare (med eller utan åkplatta)

Klass B

 • Hemstudier + Teori och praktik 1 dag
 • B-utbildningen omfattar motviktstruckar, höglyftande åkstaplare, skjutstativtruckar, höglyftande plocktruckar, smalgångstruckar och fyrvägstruckar.
 • Kursen inkluderar A-utbildningen samt dessutom godshantering på högre höjder, lastning/lossning av fordon från marknivå, fristapling/djupstapling, tiltning samt i tillämpliga fall användning av tillsatsaggregat.

Klass C

C-utbildningen omfattar hjullastare för gaffelhantering, containertruckar, timmertruckar, sidlastare, grensletruckar och teleskoplastare för gaffelhantering. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp, men omfattar alltid demonstration av något moment i den dagliga tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

Klass D

D-utbildningen omfattar dragtruckar, flaktruckar och terminaldragtruckar. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp, men omfattar alltid demonstration av något moment i den dagliga tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

Examination

Kursdeltagaren examineras genom ett teoretiskt prov och ett praktiskt prov. Vid godkänt resultat utfärdas ett kursintyg och ett truckkort.

Kurslängd

Utbildningens längd avgörs beroende av trucktyp och vilka förkunskaper som deltagaren innehar.

TLP10 utbildningen ger truckföraren goda kunskaper och goda färdigheter i:

 • Truck typer, truckens konstruktion och tillsatsaggregat
 • Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser
 • Materialhantering & Emballage
 • Godshantering med truck
 • Ergonomiskt arbetssätt
 • Daglig tillsyn
 • Trafik, risker och säkerhetsbestämmelser
 • Arbetsmiljö och lagar
 • Farligt gods

.
Med reservation för eventuella ändringar.

Truckutbildning (enl. TLP10 Truckläroplanen)

Externas truckförarutbildningar följer Truckläroplan 10 (TLP 10). Vi erbjuder utbildningar för truckkort A, B, C och D. Genomförd och godkänd utbildning ger föraren ett utbildningsbevis. Sedan 1 juli 2007 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:5 Användning av truckar.


Pris 3 900 kr

Denna utbildning kanske finns tillgänglig som onlineutbildning. Besök portalen.

Utbildningstillfällen

Luleå2022-01-27
Gällivare2022-02-25
Mora2022-05-21
Göteborg2022-06-15

Kommande utbildningstillfällen.

Vi genomför lärarledda utbildningar i hela Sverige. Hoppa på en av dessa eller boka din egna utbildning.

Utbildning/kursPlatsDatumPlatser kvar
Truckutbildning (enl. TLP10 Truckläroplanen)Luleå2022-01-2712
Truckutbildning (enl. TLP10 Truckläroplanen)Gällivare2022-02-258
Truckutbildning (enl. TLP10 Truckläroplanen)Mora2022-05-2110
Truckutbildning (enl. TLP10 Truckläroplanen)Göteborg2022-06-156

Anmälan.

Fyll i dina uppgifter så tar vi kontakt med dig inom 24 timmar med mer info och prisuppgift. Tänk på att vi behöver minst 2 dagar på oss för att förbereda kurserna, vilket gör att det inte går att boka en kurs med kortare varsel än så.

Utbildningar där du är.

Vi genomför kundanpassade utbildningar på alla orter i Sverige. Ta kontakt med oss så sätter vi upp ett datum för din grupp.